Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dokonała odpisu aktualizującego całość należności w roku 2017. W 2019 r. potwierdziła, że należności nie są do odzyskania.

Czy można rezerwę rozwiązać na bieżąco, czy dopiero na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019, tj. 31.12.2019 r.?

W jaki sposób powinno przebiegać rozwiązanie rezerwy na nieściągalne należności?

Czy tylko poprzez konta rozrachunkowe zespołu 2: Ma- 2 Należności od odbiorców Wn-2- Odpis aktualizujący należności

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację