W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych odsetki od wadium? - OpenLEX

W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych odsetki od wadium?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. Kontrahenci jako zabezpieczenie wykonania umowy wpłacają nam wadia na specjalnie do tego celu wydzielony rachunek bankowy. Pieniądze zgromadzone na tym rachunku są przez nas lokowane, w związku z tym otrzymujemy odsetki. Ponosimy opłaty za prowadzenie rachunku, którymi należałoby obciążyć kontrahentów, nie można jednak znaleźć odpowiedniego klucza podziału, ponieważ wadia są przechowywane przez różnej długości okresy i w różnym terminie zwracane, obciążają więc nasze koszty. Po upływie terminu wadium jest zwracane wraz z odsetkami w wysokości oprocentowania a vista (0,1%), a więc generalnie niższej niż faktycznie uzyskane z lokaty. Z kwoty zwracanego kontrahentowi wadium wraz z należnymi odsetkami, potrącana jest opłata za przelew. W przypadku, gdy wadium jest wpłacone do nas na krótki okres, opłata za przelew potrącana przy zwrocie przewyższa sumę należnych odsetek.

W jaki sposób powinniśmy ująć takie zdarzenia w księgach rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?