Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r.

PYTANIE

Obecnie pracownicy - specjaliści (psycholodzy, pedagodzy i logopedzi) poradni psychologiczno-pedagogicznej świadczą pracę: - 2 godziny stacjonarnie w poradni, - 2 godziny zdalnie (za zgodą pracodawcy). Ich pensum dzienne wynosi 4 godziny. Czy jest podstawa prawna regulująca taki system pracy? Jak prawidłowo powinno to być potwierdzane w dzienniku zajęć oraz na liście obecności? Czy prawidłowym jest, że w dzienniku zajęć oraz na liście obecności pracownik potwierdza 2 godziny pracy stacjonarnej składając swój podpis a pozostałe 2 godziny wpisujemy - praca zdalna? Czy natomiast pracę w formie zdalnej nie musimy wpisywać w dziennik zajęć oraz w listę obecności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?