W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa, kiedy bank przelewa środki na rachunek EUR, po czym uruchamia przelew na podstawie dyspozycji spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka złożyła dyspozycję uruchomienia transzy kredytu inwestycyjnego w walucie EUR do dostawcy w kwocie 124.575 EUR. W tym celu wynegocjowano kurs walutowy, ponieważ waluta kredytu jest w PLN. Na potwierdzeniu zawarcia negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut jest data waluty 03.07.2018 r., niestety bank zrealizował przelew dnia 04.07.2018 r. W polityce rachunkowości mamy zapis, iż dla płatności w EUR realizowanych w ramach kredytu w walucie PLN stosowany jest kurs negocjowany. Nie wskazano, ze to powinien być kurs z dnia. Ewidencja księgowa wygląda następująco: Ma konto Kredyt inwestycyjny – kwota 548.005,43 PLN (124.575 EUR) Wn konto Rozrachunki z dostawcami – Kwota 548.005.,43 PLN (124.575 EUR).

Czy księgowania w powyższych kwotach są prawidłowe?

W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja księgowa, kiedy bank przelewa środki na rachunek EUR, po czym uruchamia przelew na podstawie naszej dyspozycji?

Jest to techniczne działanie, ponieważ spółka nie może samodzielne dysponować kwotą, ponieważ realizację przelewu wykonuje wyłącznie bank.

Czy spółka powinna zastosować dla płatności kurs średni z dnia poprzedzającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX