Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2011 roku spółka dysponująca terenem inwestycyjnym wystąpiła o wydanie na siebie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego oraz budowę zbiornika retencyjnego na potrzeby pewnego zakładu. W tym samym roku teren ten został sprzedany temu zakładowi. Pozwolenie wodnoprawne nie zostało na podstawie ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. w tamtym okresie przepisane na ten zakład. W chwili obecnej Wody Polskie wystosowały do spółki pismo z naliczeniem opłaty za usługi wodne.

W jaki sposób spółka powinna postąpić w takiej sytuacji?

Czy z uwagi na fakt, iż nie wykonała ona urządzeń wodnych, może wystąpić o wygaszenie tego pozwolenia?

Czy w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość, aby zakład przepisał pozwolenie wodnoprawne na siebie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?