Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2005 r.

PYTANIE

Od 2000 r. mam zarejestrowaną działalność gospodarczą, na podstawie której wykonuję usługi trenerskie na rzecz klubów sportowych. Do tej pory za wykonane usługi wystawiałem faktury VAT i rozliczałem zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Klub, z którym w bieżącym roku podpisałem umowę uważa, że ponieważ moja działalność mieści się w zakresie określonym przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., zaliczki winny być pobierane na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.

Moim zdaniem powinienem w dalszym ciągu samodzielnie rozliczać podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 3 u.p.d.o.f., ponieważ istotny jest tu fakt wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?