W jaki sposób powinien postąpić zamawiający, jeśli wykonawca realizując roboty zastosował inny rodzaj materiału niż był wymagany? - OpenLEX

W jaki sposób powinien postąpić zamawiający, jeśli wykonawca realizując roboty zastosował inny rodzaj materiału niż był wymagany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2012 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem określonym przez SIWZ i umowę oraz postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę i montaż platformy (dźwigu) w istniejącej klatce schodowej szkoły. W trakcie postępowania udzielono kilku odpowiedzi na zgłoszone zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia. Na dzień otwarcia ofert do zamawiającego wpłynęły trzy oferty, z których po rozpatrzeniu wybrano najkorzystniejszą (z najniższą ceną). Następnie zawarto umowę na realizację zamówienia.

Mimo pewnego opóźnienia (12 dni) wykonawca zrealizował zamówienie, ale w trakcie odbioru technicznego stwierdzono niezgodność z opisem technicznych zawartym w SIWZ, stanowiącym załącznik do umowy. Różnica polegała na wymaganym rodzaju napędu (śrubowy), a zastosowanym w zamontowanej windzie (łańcuchowy). Do czasu odbioru wykonawca nie pytał, ani nie informował zamawiającego o zmianie napędu. Poza tą nieprawidłowością, pozostałe parametry techniczno-użytkowe spełniają wymogi SIWZ i urządzenie (winda-platforma w oszklonym szybie) nadaje się do użytku.

Jak powinien postąpić zamawiający, aby nie naruszyć obowiązujących przepisów?

Czy należy odmówić odbioru wykonanego urządzenia?

Czy też można dokonać odbioru, traktując zmianę napędu za wadę niemożliwą do usunięcia, mając zwłaszcza na uwadze fakt, że okres gwarancji tego napędu jest znacznie dłuższy (10 lat) niż napęd śrubowy (3 lata)?

Dodatkowo należy zauważyć, że w umowie przewidziano odpowiedzialność z tytułu kar umownych tylko za opóźnienie w wykonaniu oraz za odstąpienie od umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?