Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W listopadzie 2019 r. złożyliśmy pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją zakładu pracy. Umowa z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Firma zatrudnia ponad 20 osób, więc pracownikowi należy się odprawa. Teraz okazało się, że jednak firma nie zostanie zlikwidowana. Zaproponowano pracownicy cofnięcie wypowiedzenia, jednak ona nie zgadza się.

Czy wypowiedzenie ma skutek prawny, jeśli nieprawdziwy jest powód wypowiedzenia umowy?

Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Czy pracownicy należy się odprawa?

Umowa zakończy się ostatniego dnia lutego 2020 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?