Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik nabywał towar bez faktury oraz sprzedawał go bez ewidencjonowania sprzedaży (nieopodatkowana sprzedaż). Teraz chce zadeklarować uzyskane z tytułu ww. sprzedaży przychody, dokonać korekt deklaracji VAT i PIT oraz wpłacić kwotę zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę. Jedynym dowodem jakim dysponuje, na podstawie którego można określić wartość zakupu są dowody wpłaty (przekazy pocztowe). Podatnik zamierza doliczyć do wartości przekazów pocztowych marżę jaką nakładał na sprzedawane towary i w ten sposób obliczy wartość sprzedaży brutto. Podatnik nabywał i sprzedawał towary opodatkowane różnymi stawkami VAT (8% i 23%) - sprzedaż towarów ze stawką 23% była jednak znikoma. Podatnik nie jest w stanie wykazać jaka część zakupionego, a potem sprzedanego towaru powinna być opodatkowana stawką 8% a jaka 23%.

Czy podatnik postąpi prawidłowo, kiedy z całej obliczonej w ww. sposób kwoty sprzedaży brutto wyodrębni 23% VAT?

W rezultacie zadeklaruje tylko sprzedaż z 23% stawką VAT. Pozostała kwota stanowić będzie przychody opodatkowane PIT (podatnik nie wykaże kosztów zakupu towaru i podatek odprowadzi nie od dochodu, ale od przychodu).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację