Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, będący osobą prawną złożył w dniu 10 maja 2013 r. wniosek o umorzenie zaległości. Decyzją z dnia 5 czerwca 2013 r. odmówiono umorzenia zaległości, 8 czerwca 2013 r. podatnik wniósł odwołanie do SKO, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W trakcie toczącego się ponownego postępowania przeprowadzono jednocześnie czynności sprawdzające złożonej deklaracji przez owego podatnika. W wyniku czynności sprawdzających powierzchnie uległy zmniejszeniu, w związku z tym uległa zmniejszeniu wysokość zaległości.

Jaką kwotę zaległości należy uznać przy ponownym wydaniu decyzji - na dzień złożenia, gdzie wysokość zaległości była wyższa czy też niższą po zmniejszeniu powierzchni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację