Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został poinformowany ustnie przez dotychczasowego pracodawcę o terminie planowanego przejścia części (w której jest zatrudniony) zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Dotychczasowy zakład pracy funkcjonuje dalej bez przeszkód, dokonuje zatrudnień nowych pracowników itd., kwalifikacje pracownika pozwalają na powierzenie mu innych obowiązków w dotychczasowym miejscu pracy. W okresie pomiędzy poinformowaniem pracownika o planowanym przejściu a terminem jego dokonania pracownikowi doręczono kartę powołania do terytorialnej służby wojskowej.

Jak należy postąpić w przypadku powyższej sytuacji?

Czy pracownik objęty jest ochroną zatrudnienia wynikającą z art. 118 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP?

Czy jeżeli jest objęty ochroną to u którego z pracodawców - dotychczasowego czy u przejmującego?

Czy w powyższej sytuacji przejęcie pracownika dochodzi do skutku?

Czy pracownik powinien pozostać pracownikiem dotychczasowego pracodawcy (z nowym zakresem obowiązków) czy pracownikiem pracodawcy przejmującego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?