W jaki sposób podwykonawca składa wymagane dokumenty na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie podstawowym w przedmiocie robót budowlanych. Zamawiający w treści SWZ zapisał, że podstawy wykluczenia znajdują odpowiednie zastosowanie do podwykonawców, na których zasobach Wykonawca nie polega – zarówno na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jak też na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający w odniesieniu do tych podwykonawców wymaga przedłożenia wskazanych dokumentów (oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenia o aktualności tego oświadczenia i odpis z KRS lub CIDG).

Czy na etapie realizacji umowy na roboty budowlane podczas zgłaszania podwykonawstwa podwykonawca składa podpisane dokumenty podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym?

Czy może to być skan tych dokumentów?

Czy jest sens dublowania oświadczeń o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenia o aktualności tego oświadczenia jeśli będą w tej samej dacie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX