W jaki sposób pobierać odpłatność z emerytury, skoro jest wypłacana z Niemiec, jeśli obywatel Niemiec trafi do DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może pomóc w sytuacji przedstawionej poniżej?

Mieszkańcem naszej Gminy od ponad 20 lat jest obywatel Niemiec, posiada kartę stałego pobytu. W chwili obecnej leży w szpitalu, nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to starszy Pan w wieku 83 lat - leżący, wymaga stałej opieki. Jego dochodem jest emerytura (w przeliczeniu na zł to ok. 1600 zł), którą dostaje z Niemiec. Pan Klaus niestety przez dłuższy czas nie opłacał wszystkich niezbędnych składek i nie jest objęty pełnym ubezpieczeniem nawet na terenie Niemiec. Posiada jedynie prawo do podstawowej opieki zdrowotnej, lecz tylko w Niemczech. Pan Klaus nie chce wracać do swojego kraju.

W 2018 roku Pan Klaus został poinformowany przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, iż obywatele Niemiec na stałe mieszkający za granicą nie mają prawa do świadczeń niemieckiej pomocy socjalnej. W 2021 roku Pan Klaus dostał również pismo z NFZ w Zielonej Górze, iż w 2018 roku utracił prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, od tamtej pory mimo oferowanej pomocy z naszej strony, nic z tym nie zrobił.

W jaki sposób pobierać odpłatność z emerytury, skoro jest wypłacana z Niemiec, jeśli obywatel Niemiec trafi do DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX