Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak po 18.10.2018 r. należy składać wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej oraz w formie poręczenia?

Czy jeżeli zamawiający dopuści jako środek komunikacji pocztę elektroniczną, to czy wystarczy skan tego dokumentu?

Czy musi to być dokument z podpisem kwalifikowanym banku w formacie SWIFT?

Jak należy zwracać takie wadium wykonawcom, odsyłać im?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?