Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Placówka oświatowa nieferyjna postanowiła dostosować akta osobowe pracowników do nowych przepisów o prowadzeniu akt osobowych od 01.01.2019 r. Proszę o wyjaśnienie czy niżej wymienione dokumenty należy pozostawić w teczkach pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowych przepisów, czy powinny być one usunięte: - życiorys, - CV, - zaświadczenie lekarskie - ciąża-poród, - odpis aktu urodzenia dziecka (załączone do wniosków dot. uprawnień rodzicielskich), - odpis aktu małżeństwa, - polecenie służbowe, - notatka służbowa, - wyciąg z dowodu osobistego, - oświadczenie PIT-2, - oddelegowanie na szkolenie, egzamin, - wniosek o legitymację służbową, - wniosek o legitymację ubezpieczeniową, - wyciąg z dowodu osobistego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?