W jaki sposób placówka może zweryfikować czy pacjent złożył za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta oświadczenia o... - OpenLEX

W jaki sposób placówka może zweryfikować czy pacjent złożył za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta oświadczenia o upoważnieniach albo wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób placówka może (czy w ogóle może) zweryfikować czy pacjent złożył za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta oświadczenie o:

- upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą;

- upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej;

- wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia?

Jeżeli pacjent skorzystał z tej możliwości, czy wystarczy odebrać od niego ustne oświadczenie i sporządzić notatkę w naszym systemie gabinetowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX