W jaki sposób płacić wynagrodzenie nauczycielowi jeżeli jest zatrudniony częściowo do przedmiotu do jakiego ma kwalifikacje a... - OpenLEX

W jaki sposób płacić wynagrodzenie nauczycielowi jeżeli jest zatrudniony częściowo do przedmiotu do jakiego ma kwalifikacje a częściowo do przedmiotu do którego nie ma kwalifikacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r.

PYTANIE

Od dnia 1 listopada 2021 r. osoba zostanie zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciel. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada niezbędne kwalifikacje do nauczania przedmiotu matematyka, ale ma też uczyć przedmiotu geografia do którego nie posiada kwalifikacji. Kurator Oświaty wyraził zgodę na podstawie art. 10 ust. 9 KN na zatrudnienie tego nauczyciela bez kwalifikacji w wymiarze 2 godzin geografii.

Czy przedmiot geografia może być realizowany w etacie tj.: 18/18 (tzn. 16 godzin matematyki + 2 godziny geografii)? Czyli nauczyciel za 16 godzin matematyki będzie miał płacone z kwoty nauczyciela dyplomowanego a za 2 godziny geografii z kwoty nauczyciela stażysty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX