Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób osoba fizyczna powinna przekazać odpad o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia) w ilości 100 Mg do przedsiębiorcy?

Czy konieczna jest rejestracja w BDO i przekazanie odpadów za pomocą KPO?

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. nie podlegają wpisowi do rejestru: osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8". Na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531) - dalej r.r.o.i.n.e.o. rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 w ilości do 20 Mg/rok. Zgodnie z ww. rozporządzeniem przekazanie odpadów w ilości powyżej 20 Mg wymaga ewidencji. W ustawie o odpadach jest również zapis, że "wszelkie odpady powstające w gospodarstwach domowych stanowią odpady komunalne".

Czy w takim razie można je przekazać do przedsiębiorstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?