W jaki sposób organ powinien ustalić przeznaczenie planistyczne działki? - OpenLEX

W jaki sposób organ powinien ustalić przeznaczenie planistyczne działki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał decyzję ustalającą odszkodowanie za przejętą mocą decyzji ZRID działkę. Dla przedmiotowej działki burmistrz wydał zaświadczenie, w którym określił, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi ona tereny drogowe. Strona wniosła odwołanie i burmistrz na wniosek wojewody wydał nowe zaświadczenie, w którym określił, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta położona jest na terenach z przeznaczeniem: droga dojazdowa oraz na terenach z przeznaczeniem: zabudowa usługowa. W związku z powyższym starosta zwrócił się z prośbą o procentowe wskazanie powierzchni dla każdego przeznaczenia z osobna (ile procent stanowią drogi, a ile tereny usługowe). Burmistrz odmówił udzielenia odpowiedzi, jednocześnie wskazując, iż wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

W jaki sposób organ powinien ustalić przeznaczenie planistyczne przedmiotowej działki?

Kto i na czyj wniosek powinien udzielić informacji, jakie dokładnie przeznaczenie w planie miała działka na dzień wydania decyzji ZRID?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX