W jaki sposób organ powinien prowadzić postępowania w sprawie nakazania usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów w związku z wejściem w życie u.covid-19.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W jaki sposób organ powinien prowadzić postępowania w sprawie nakazania usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów (art. 26 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o.) w związku z wejściem w życie ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19.?

Czy można wszczynać z urzędu postępowanie?

Czy można zakończyć postępowanie i wydać decyzję?

W jaki sposób umożliwić stronie zapoznanie się z aktami sprawy i jaki termin wyznaczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX