Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uchwałą Rady Miasta z 2016 r. wyznaczono obszar rewitalizacji, w którym znalazły się grunty sklasyfikowane jako B - tereny mieszkaniowe, Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane. Dla części tych gruntów objętych obszarem rewitalizacji miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2008 i 2009 r. przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, czyli została spełniona przesłanka, że upłynął okres 4 lat od dnia wejście w życie planu. W jaki sposób organ podatkowy ma ustalić, czy mamy do czynienia z gruntami niezabudowanymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d) u.p.o.l.? Skąd informacja o tym, że nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego? Czy ewidencja gruntów i budynków powinna w jakiś sposób oznaczać grunty objęte rewitalizacją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację