W jaki sposób organ nadzoru budowlanego powinien zakończyć postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu? - OpenLEX

W jaki sposób organ nadzoru budowlanego powinien zakończyć postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób organ nadzoru budowlanego powinien zakończyć postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu, dokonanej przed 31.05.2004 r., w sytuacji kiedy brak jest konieczności nakazania wykonania dodatkowych robót czy czynności w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem?

Czy właściwe będzie wydanie decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. o odstąpieniu od nakazania wykonania dodatkowych robót czy czynności w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem?

Czy taka decyzja kończy postępowanie, skoro art. 55 pr. bud. nakazuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX