Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób organ ma zrealizować obowiązek zawarty w art. 57 ust. 4 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) - dalej u.p.p. o wpisie w książce kontroli, jeżeli kontrola przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ciekłe z terenu gminy przeprowadzana będzie "zza biurka" zgodnie z art. 51 ust. 3a u.p.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?