W jaki sposób OPS może odzyskać zasiłek stały wypłacony po śmierci podopiecznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba samotna pobierała zasiłek stały z tutejszego Ośrodka w pełnej wysokości. Świadczenie było przekazywane na konto klienta. Mężczyzna zmarł w połowie listopada. O jego śmierci rodzina powiadomiła ośrodek kilka dni później. Zasiłek stały został już przelany na konto zmarłego. Pracownik socjalny w rozmowie z siostrą zmarłego uzyskał informację, że kobieta była upoważniona przez brata do jego konta. Ww. wskazała, że część świadczenia wybrała, a pozostałej kwoty nie zamierza zwracać. Ww. poinformowano, że świadczenie zostało wypłacone po śmierci klienta i nie powinien był go otrzymać.

Ośrodek wystąpił z pismem do banku, gdzie mężczyzna był posiadaczem rachunku, o udzielenie informacji czy na koncie zmarłego zalega zasiłek stały oraz kto rozdysponował środkami z konta klienta i dokonał wypłaty z jego konta. W piśmie ośrodek powołał się na ustawę o pomocy społecznej oraz o ochronie danych osobowych. Bank w odpowiedzi poinformował, że żądane informacje stanowią tajemnicę bankową i nie udzielą odpowiedzi.

W związku z powyższym, w jaki sposób Ośrodek może odzyskać wypłacony zasiłek stały i jakie podjąć działania w tym kierunku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX