W jaki sposób OPS może dochodzić zwrotu opłaty wnoszonej zastępczo przez gminę za osoby zobowiązane do jej uiszczania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient przebywał w DPS od 7 maja 2019 r. do 15 listopada 2019 r. (obecnie w areszcie). Ma dwóch synów, którzy przebywają w Niemczech. Do tej pory nie był znany ich adres. Nie było z nimi zawartej umowy ani wydanej decyzji dotyczącej ich odpłatności. Odpłatność za pobyt wnosił mieszkaniec oraz gmina. Obecnie OPS jest w posiadaniu adresów synów.

W jaki sposób OPS dochodzić może od nich zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na opłaty za pobyt ich ojca w DPS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access