W jaki sposób opodatkować zbycie środka trwałego uzyskanego po likwidacji spółki jawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna ulega rozwiązaniu. Wspólnicy, w wyniku likwidacji, otrzymują udział w prawie własności środka trwałego zakupionego przez spółkę jawną. Spółka nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego.

Czy jeśli wspólnik sprzeda taki udział otrzymany w wyniku likwidacji spółki jawnej przed upływem 6 lat od likwidacji spółki, to czy będzie miał prawo rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów wydatek poniesiony przez spółkę jawną na nabycie środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX