W jaki sposób opodatkować przychód ze zbycia wierzytelności dotyczącej zapłaty za sprzedane akcje? - OpenLEX

W jaki sposób opodatkować przychód ze zbycia wierzytelności dotyczącej zapłaty za sprzedane akcje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik otrzymał PIT-11 od spółki zajmującej się warunkową sprzedażą akcji innej spółki w którym w pozycji "Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art 18 ustawy" wykazany był przychód (z tytułu zbycia wierzytelności przysługującej z tytułu zapłaty za sprzedane akcje) oraz pobrana zaliczka (brak kosztów uzyskania przychodu). W piśmie wyjaśniającym od tejże spółki otrzymał informację, że w rozliczeniu rocznym powinien ten przychód pomniejszyć o nominalną wartość tych zbytych akcji a ponieważ ta wartość jest większa powstanie wówczas strata i nastąpi zwrot pobranej zaliczki. Jednak w tym samym roku podatnik otrzymał PIT-11 od innej instytucji z wykazanym w tej samej pozycji przychodem oraz pobraną zaliczką, ale dotyczący innego rodzaju operacji.

Czy w rozliczeniu rocznym strata z pierwszego przychodu może pokryć dochód z drugiego przychodu i tym samym nastąpi częściowy zwrot zaliczki z tego drugiego PIT-11?

Czy jednak koszty uzyskania przychodu powinno przypisać się do przychodu którego dotyczą i wykazać je tylko do jego wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX