Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r.

PYTANIE

Rolnik prowadzący działalność rolniczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zakupił maszynę. Faktura była wystawiona na gospodarstwo rolne. Maszyna jest wykorzystywana w jego działalności rolniczej. Wkrótce rolnik zamierza rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług rolniczych (koszenie, nawożenie, sianie, i.t.p.). W działalności tej będzie również wykorzystywał ww. maszynę (zamierza wprowadzić ją na stan środków trwałych pozarolniczej działalności gospodarczej). Za jakiś czas rolnik zamierza tę maszynę sprzedać.

Jak traktować przychód osiągnięty z tytułu sprzedaży?

Czy jest to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej czy też z pozostałych źródeł (maszyna jest wykorzystywana w obu działalnościach)?

Co stanowi koszty uzyskania tego przychodu?

Czy maszyna podlega amortyzacji już od momentu zakupu, pomimo, że odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztu, gdyż rolnik prowadził tylko działalność rolniczą?

Czy też maszynę amortyzujemy dopiero po wprowadzeniu jej na stan środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?