Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r.

PYTANIE

W 2012 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła od wspólnika udziały, umorzenie udziałów odbyło się za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). Zgodnie z art. 359 § 2 k.s.h., w wyniku uchwały walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników), postanowiono umorzyć 75 udziałów o wartości nominalnej 37.500 zł w drodze umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych spółki bez obniżenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38. Ponieważ spółka prowadzi działalność od 1989 r. a kapitał zakładowy spółki do 1995 r. wynosił 15.000 zł co odpowiadało 150 udziałów po 100 zł każdy, po denominacji dwóch wspólników spółki posiadało 150 udziałów o wartości nominalnej 0,10 zł za jeden udział. W latach następnych następowało podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez przekazanie części zysku z roku ubiegłego na podwyższenie kapitału ostatecznie do kwoty 75.000 zł (2 wspólników po 37.500 zł).

W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu określony na podstawieart. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Ponieważ spółka zobowiązana jest do wystawienia PIT-8C jaką wartość powinna ująć jako koszt uzyskania – łączną wartość nominalną udziałów wspólnika czyli 37.500 zł, czy wartość historyczną czyli łączną wartość nominalną udziałów wniesioną przy tworzeniu spółki czyli 7,50 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?