Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie zarządzenia pracownicy spółki mogą korzystać odpłatnie z samochodów służbowych. Rozliczanie korzystania z samochodu służbowego odbywa się w oparciu o ilość przejechanych kilometrów i stawki określonej w zarządzeniu spółki. Stawki za km zostały ustalone w oparciu o stawki obowiązujące w umowach z przewoźnikami. Każdy samochód posiada GPS i drukowana jest ewidencja przejechanych kilometrów przez danego pracownika. Zakres wykorzystywania samochodów do celów prywatnych jest niewielki, są to samochody ciężarowe typu VAN.

Czy w świetle obowiązujących od stycznia br. przepisów w zakresie ustalania nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych przedstawiony sposób może zostać zakwestionowany przez urząd skarbowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?