Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kobus Iwona
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy określić pracownikowi dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Pracownik zatrudniony jest w wymiarze 0,75 etatu i pracuje w systemie skróconego tygodnia (według harmonogramu - 3 razy w tygodniu, zazwyczaj 10 godzin dziennie, w niektóre dni po 8 lub 11 godzin dziennie). Nadmieniam, że obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?