W jaki sposób odmówić wyłączenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób odmówić wyłączenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków (GEZ)?

Wnioskodawca wystąpił o wyłączenie budynku z GEZ (nie jest wpisany do innych ewidencji zabytków). Organ wystąpił o opinię do Powiatowego konserwatora zabytków oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków odmówił wyłączenia tego obiektu z GEZ.z

W jaki sposób organ ma odmówić wyłączenia (postanowienie, decyzja czy wystarczy ogólne pismo)W

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX