Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zamawiający powinien zapisać w SIWZ termin ważności wymaganych dokumentów, w przypadku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych przy zastosowaniu procedury odwróconej: w rozporządzeniu jest np. "zaświadczenie ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert", a w art. 26 ust. 2 p.z.p. - "aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentu".

Czy w SIWZ należy już zapisać przy procedurze odwróconej: 3 miesiące przed terminem złożenia dokumentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?