Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X pobiera z tut. Ośrodka świadczenie pielęgnacyjne na córkę. Z pisma ZUS wynika, że Pani udowodniła 1 rok 8 miesięcy i 1 dzień okresów składkowych i nieskładkowych. Ponadto Pani X podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w zakresie emerytalno - rentowym jako rolnik małżonka od 1997-08-01 do 2013-03-14 oraz od 2016-08-22 do 2017-12-28. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych burmistrz opłaca składkę emerytalną rentową do uzyskania 20 letniego okresu ubezpieczenia.

W jaki sposób organ właściwy powinien obliczyć, za jaki okres powinien odprowadzać za Panią X składkę emerytalną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację