W jaki sposób obliczyć wysokość należnej pracownikowi odprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 31 lipca 2009 r. na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem otrzymującym wynagrodzenie w stałej wysokości oraz dodatkiem stażowym. W okresie od 1 marca do 31 maja 2009 r. w spółce został skrócony wymiar czasu pracy, tym samym obniżeniu uległo wynagrodzenie za pracę (15%). Zwolnionemu pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Dla obliczenia podstawy odprawy przyjęto wynagrodzenie zasadnicze za lipiec 2009 r. oraz dodatek stażowy. Z uwagi na znaczne wahanie przeciętna premia wyliczona została za okres ostatnich 12 miesięcy. Do stałych składników wynagrodzenia zaliczono wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek stażowy.

W jaki sposób obliczyć wysokość należnej pracownikowi odprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX