W jaki sposób obliczyć należne świadczenia rodzinne za miesiąc kwiecień?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona miała przyznane świadczenia rodzinne w formie zł za zł (zasiłek rodzinny na dwoje dzieci, rok szkolny na dwoje dzieci oraz dodatek z tytułu samotnego wychowania na dwoje dzieci). 30.04.2019 r. składa wniosek o zmianę decyzji z powodu urodzenia trzeciego dziecka w dniu 31.03.2019 r., zmienia się również skład rodziny, gdyż podaje partnera. Po obliczeniu dochodu stronie należą się świadczenia w pełnej wysokości od 1.04.2019 r. W kwietniu zostały jej wypłacone świadczenia w formie zł za zł w kwocie 297 zł.

Uchylamy rok szkolny i samotne wychowanie od kwietnia, a jak teraz obliczyć należne świadczenia rodzinne za miesiąc kwiecień?

Czy tylko policzyć zasiłek rodzinny i zminusować od całości zasiłku rodzinnego i jak ze zł za zł wiedzieć ile w kwietniu poszło rodzinnego, czy możemy opierać się na wydruku z systemu?

I czy w taki sposób możemy policzyć nienależnie pobrane dodatki (rok szkolny, samotne wychowanie) za kwiecień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX