Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób obliczana jest kwota dotacji na młodzieżowe ośrodki wychowawcze i z jakiego przepisu prawa wynika, że kwota ta powinna iść za wychowankiem?

Czy istnieje formalna możliwość prawna domagania się przez dyrektorów MOW o należne środki finansowe na zaspokajanie bieżących potrzeb MOW i zabezpieczenie specjalnych potrzeb młodzieży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?