W jaki sposób nauczyciel współorganizujący może korzystać z przerwy w pracy przysługującej dla matki karmiącej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w przedszkolu o wymiarze pensum 20 godzin, przebywający obecnie na urlopie rodzicielskim, chce przerwać urlop rodzicielski i wrócić od nowego roku szkolnego do pracy. Jednocześnie nauczycielka ta chciałaby skorzystać z przerwy w pracy dla matki karmiącej, wynikającej z art. 69 ustawy Karta Nauczyciela. W związku z powyższym, czy dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na wykorzystanie przerwy dla matki karmiącej w czasie godzin dydaktycznych, tj. nauczycielka realizowałaby dziennie 3 godziny zajęć dydaktycznych, zamiast 4?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX