Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta stwierdził, że grunt rolny klasy ŁIII został wyłączony przez gminny zakład usługowy bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

Czy starosta, wydając obecnie decyzję w przedmiotowej sprawie w trybie art. 28 ust. 2 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l., powinien wymierzyć kierownikowi zakładu usługowego w trybie art. 29 ust. 2 u.o.g.r.l. karę w wysokości jego wynagrodzenia za okres 3 ostatnich miesięcy?

Czy starosta powinien podać tę kwotę wyliczoną w złotówkach, czy jedynie ograniczyć się do stwierdzenia w sentencji decyzji, że wymierza karę w wysokości wynagrodzenia za okres ostatnich trzech miesięcy?

Jak ustalić wysokość tej kary i czy okres 3 ostatnich miesięcy ustalić od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji, czy też za okres 3 ostatnich miesięcy do dnia wydania przedmiotowej decyzji?

Czy tę kare ustalić personalnie konkretnej osobie, tj. kierownikowi gminnego zakładu komunalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?