W jaki sposób naliczana jest wartość nieruchomości - wartość na dzień jej zbycia, czy wartość jaką reprezentuje w dniu... - OpenLEX

W jaki sposób naliczana jest wartość nieruchomości - wartość na dzień jej zbycia, czy wartość jaką reprezentuje w dniu dzisiejszym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 2 października 2000 r. osoba X nabyła na własność prawo do działki rentowej, o czym powiadomiono ANR. W grudniu 2000 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedała działkę osobie trzeciej. Po śmierci X w grudniu 2002 r. sąd stwierdził nabycie przez Y działki w spadku po X. W momencie chęci ujawnienia własności w księgach wieczystych okazało się, że figuruje tam właściciel, któremu ANR sprzedała działkę w grudniu 2000 r. W dokumentacji Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego jak właściciel figuruje X. Działka została zbyta w grudniu 2000 r. jako rolna, natomiast już w marcu 2001 r. zaczęło obowiązywać dla niej studium uwarunkowań, w którym jej przeznaczenie jest określone pod zabudowę mieszkaniową (należy domniemać, że ANR i nabywca miał wiedzę, że dojdzie do tej zmiany - możliwość wcześniejszego wglądu, dostępu do projektu studium). Od 2003 r. Y wielokrotnie zgłaszał do ANR swoje roszczenia dotyczące tych działek. ANR nie proponowała żadnych rozwiązań dla tej sytuacji. Dopiero interwencja radcy prawnego z marca 2010 r. doprowadziła w konsekwencji do przedstawienia przez ANR w dniu lutym 2012 r. ugody, w której ANR stwierdziła jednoznacznie, że należy się zaspokojenie roszczeń. Jednak zaproponowana kwota ugody jest rażąco niska i nie została przez Y zaakceptowana.

Czy w tej sytuacji sprawa nie podlega przedawnieniu?

Jak w takim przypadku naliczana jest wartość nieruchomości - na dzień zbycia czy wartość jaką reprezentuje w dniu dzisiejszym?

Jakie szanse powodzenia ma skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?