Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający dokonał w lutym publikacji zamówienia podzielonego na dwie części, dopuszczając możliwość składania ofert częściowych. W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zawarł zapisy przewidujące unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu UE, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości/części zamówienia. Termin wykonania zamówienia dla obu części określony został do 30 lipca 2015 r. W przypadku I części, zamawiający w maju otrzymał informację o otrzymaniu dofinansowania, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisał umowę z terminem realizacji pierwotnie określonym w przetargu. W zakresie części II informacja o otrzymaniu dofinansowania została przekazana zamawiającemu w połowie lipca. Termin realizacji zadania jest niemożliwy do dotrzymania.

Czy zamawiający może podpisać umowę z nowym, realnym terminem wykonania zamówienia? W jaki sposób określić nowy termin na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia, aby nie został on zakwestionowany na etapie kontroli udzielenia zamówienia przez instytucję przyznającą dofinansowanie oraz by uniknąć zarzutu nierównego traktowania wykonawców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?