Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 sierpnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2006 r.

PYTANIE

Spółdzielnia w 2005 r. otrzymała dotację z funduszu SAPARD z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zakupu środków trwałych w wysokości 48% wartości nabytych środków trwałych. Otrzymaną dotację zaliczyliśmy do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jednocześnie kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych od tych środkach trwałych sfinansowanych z tych źródeł. Obecnie w 2006 r. ma nastąpić sprzedaż części majątku trwałego m.in. środków trwałych objętych częściowym dofinansowaniem.

W jaki sposób należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych pozostałą dotację ewidencjonowaną na rozliczeniach międzyokresowych przychodów? Czy dotacja ta będzie stanowiła w całości przychód zwolniony z opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?