Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób zaksięgować upgrade programu księgowego i zaprezentować go w bilansie?

Poz. 1. Spółka z o.o. w styczniu 2018 zakupiła zintegrowany program do obsługi księgowej i magazynowej (moduły: magazyn, handel, rozrachunki) w wartości początkowej 4.800 zł netto. Został on zakwalifikowany jako WNiP i amortyzowany od lutego w stawce 50%. Poz. 2. w marcu dokupiła dodatkowe stanowiska do modułów: magazyn, handel, rozrachunki walutowe w wartości 3.900 zł netto i również został zakwalifikowany jako WNiP i amortyzowany od kwietnia w stawce 50%. Poz. 3. w kwietniu dokupiła dodatkowe stanowiska do modułu: handel w wartości 980 zł netto i również zostało to zakwalifikowane jako WNiP i amortyzowane od maja w stawce 50%, a do modułu rozrachunki w wartości 2.800 zł netto i również zakwalifikowano jako WNiP i amortyzowano od maja w stawce 50%. Poz. 4. w maju dokupiła dodatkowe stanowisko do modułu rozrachunki walutowe w wartości 2.800 zł netto i również zostało to zakwalifikowane jako WNiP i amortyzowane od czerwca w stawce 50%. Do dnia 1 stycznia 2020 roku poz. 2-4 zostały zamortyzowane całkowicie, natomiast dla poz. 1 ostatni odpis przypadał na styczeń roku 2020. W styczniu spółka dostała fakturę za upgrade na wszystkie moduły w wartości 4.000 zł netto, gdzie poprzednia księgowość dokonała ulepszenia WNiP na kwotę 4.000 zł i amortyzowano przez cały 2020 rok. Ostatni odpis przypada na styczeń 2021. Ponieważ w roku 2021 przejęliśmy prowadzenie księgowości tejże spółki, kolejny upgrade za 2021 traktujemy jako RMK do rozliczenia proporcjonalnie w ciągu roku 2021, ponieważ obejmuje on równo 12 miesięcy roku 2021.

Jak należy skorygować ulepszenie WNiP w roku 2020?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?