Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, do którego załączono raport OOŚ (we wcześniej przeprowadzonym postępowaniu o lokalizacji celu publicznego organ odmówił wydania decyzji, wskazując na podstawie opinii biegłego, że przedsięwzięcie może zaliczać się do przedsięwzięć z tzw. I grupy (raport OOŚ obligatoryjny). Organ wszczął postępowanie i wystąpił o stosowne opinie i uzgodnienia do organów współdziałających, mimo że z raportu OOŚ nie wynika potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej. RDOŚ, przyjmując założenia inwestora, że dla przedsięwzięcia nie jest wymagana decyzja środowiskowa, postanowieniem odmówił uzgodnienia, natomiast Sanepid wezwał do uzupełnienia raportu OOŚ. Inwestor uzupełnił ten dokument, z którego dalej nie wynika potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej. Raport OOŚ oparto o dane zawarte w dokumentach legalizacyjnych operatora sieci, np. przyjęto maksymalne pochylenie wiązki głównej na poziomie tilt 8, gdzie według producenta wynosi tilt 12. Ponadto, zdaniem organu, przyjmowanie danych operatora sieci prowadzi do zaniżenia mocy EIRP na pasmo dla każdej z anten, co w konsekwencji prowadzi do niewłaściwej kwalifikacji przedsięwzięcia.

Jak w tym przypadku organ powinien zakończyć postępowanie, biorąc pod uwagę, że organ kilkukrotnie zwracał się do inwestora o wskazanie maksymalnej mocy generowanej przez przedsięwzięcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?