Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Eksploatację składowiska azbestu co do zasady należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia.

Co w przypadku, gdy otoczenie składowiska stanowi z jednej strony las, a z drugiej skarpy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, a różnica poziomów wynosi ok. 20 m?

Czy biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczno-środowiskowy (dodatkową pojemność eksploatowanego składowiska, niebudowanie składowiska w nowej lokalizacji, max. wykorzystanie terenów do tego przeznaczonych) można za otoczenie uznać rzędne skarp i do nich odnosić poziom terenu?

W przypadku tak znacznych różnic w poziomach terenu otoczenia, co stanowi o tym, który poziom należy przyjąć za poziom odniesienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację