Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W procesie biosuszenia frakcji 0-80 mm zakład będzie wytwarzał kod 19 05 01 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052) – dalej r.m.b.p. Odpad ten zostanie następnie poddany obróbce mechanicznej, w wyniku czego powstanie między innymi kod 19 12 12.

W jaki sposób należy dalej zagospodarować odpad o tym kodzie?

Czy można go poddać unieszkodliwieniu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?