Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1.

Nauczyciel mianowany zatrudniony w szkole przez mianowanie na pełnym etacie (20/20), od dnia 1 grudnia 2016 r. podejmuje dodatkowe zatrudnienie w tej samej szkole na oddzielnej umowie na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN (za zgodą Kuratora Oświaty) w niepełnym wymiarze czasu pracy (10/20) na stanowisku nauczyciela wspomagającego z wynagrodzeniem odpowiadającym nauczycielowi stażyście.

2.

Nauczycielka dyplomowana zatrudniona w szkole przez mianowanie na niepełnym etacie 11/18 zostaje zatrudniona w tej samej szkole od dnia 1 grudnia 2016 r. dodatkowo na oddzielnej umowie na podstawie art. 10 ust. 9 KN (za zgoda Kuratora Oświaty) w niepełnym wymiarze 8/18 jako nauczyciel wspomagający z wynagrodzeniem odpowiadającym nauczycielowi stażyście.

Jak wyznaczyć średnie zatrudnienie (art. 30a KN) dla tych nauczycieli w grudniu 2016 r.?

Czy należy ich wykazać dwukrotnie w podziale na stopnie awansu zawodowego: nauczyciel nr 1 jako mianowany - pełny etat 20/20 i jako stażysta niepełny etat 10/20, nauczyciel nr 2 jako dyplomowany – niepełny etat 11/18 i jako stażysta niepełny etat 8/18?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację