Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku kontroli PIP-u szkoła została zobowiązana do naliczenia i wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń z tytułu godzin doraźnych zastępstw za 3 lata wstecz.

Czy przy naliczaniu wynagrodzenia za godziny zastępstw należy przyjąć obecnie obowiązującą tabelę wynagrodzeń, czy też obowiązującą w okresach nieprzedawnionych?

Czy należy także wypłacić odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?