Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy wysokości wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji. Pracownik ten ma przyznany dodatek specjalny za powierzenie dodatkowych obowiązków po byłym pracowniku. Jest on przyznany od 01.09.2014 w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego i wypłacany łącznie na jednej liście płac. W maju 2017 r. pracownikowi powierzono jeszcze dodatkową pracę, i podwyższono o 10% dodatek specjalny, czyli łącznie w maju wypłacono dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego (w kolejnych miesiącach ponownie pracownik będzie otrzymywał 15% dodatku). Pracownik ten w maju otrzymał nagrodę jubileuszową, przyznaną na dzień 17 maja. Nagroda ta została wypłacona 18.05.2017 r. Czy w podstawie nagrody jubileuszowej powinien być wliczony dodatek specjalny w wysokości 15% czy też w wysokości 25%, bo w takiej wysokości został on wypłacony w maju?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?