W jaki sposób należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za urlop nauczycielowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Nauczyciel A został zatrudniony w dniu 01.09.2017 r. na zastępstwo na umowę o pracę na podstawie KN na czas określony do 22.03.2018 r. Z uwagi na to , iż inny nauczyciel B - pozostający na urlopie rodzicielskim właśnie do 22.03.2018 r. postanowił przejść na urlop wychowawczy w okresie od 23.03.2018 r. do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych, tj. 22.06.2018 r. Umowa z nauczycielem A została przedłużona do tego właśnie dnia - zgodnie z aneksem organizacji roku szkolnego. Za czas urlopu wypoczynkowego przysługującego nauczycielowi A po przepracowaniu tego okresu, tj. od 1.09.2017 r. do 22.06.2018 r. planowano wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Czy z uwagi na to, iż nauczyciel A ostatecznie został zatrudniony od 01.09.2018 r. (w pierwszym dniu roku szkolnego) powinien mieć kontynuowane zatrudnienie do 31.08.2018 r. tak, jakby został zatrudniony na cały rok szkolny czyli w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX